Privatleasing är ett bekvämt och tryggt sätt att köra en ny bil


Du kan alltid byta ut bilen efter två eller tre år till en ny

DETTA INGÅR ALLTID


Välutrustad bil​

Valfri karossfärg

Serviceavtal

​2000 mil per år

SERVICE INGÅR

Vid löptid på 36 månader ingår tre första servicetillfällen (1500, 3000 och 4500mil)


Vid löptid på 24 månader ingår två första servicetillfällen (1500 och 3000mil)


Har bilen passerat avtalat körsträcka vid återlämningstillfället (4000mil vid 24 mån, 6000mil vid 36 mån) skall den servicen betalas av dig.

Har bilen gått mindre än avtalat körsträcka så ansvarar återförsäljaren för det servicetillfället.


Bilen kan servas i valfri auktoriserad FAW-verkstad i hela Sverige.


Slitagedelar utöver ordinarieservicen ingår inte.

ONATURLIG SLITAGE

Du ansvarar att bilen är i bra skick när du lämnar tillbaka den.

 

Bilens konditions skall vara i trafiksäkert skick och bilen får inte ha skador som orsakats av oaktsamhet, skadegörelse eller olycka.


Du ser villkor i Vår skötselguide

2000 MIL PER ÅR

Milantalet avräknas vid återlämnandet.

 

Med andra ord kan du köra mer något år och mindre ett annat, bara du sköter servicen.


Om du kört för mycket debiteras 10 SEK inkl. moms per mil som överskrider avtalat körsträcka vid återlämningstillfället (4000mil vid 24 mån, 6000mil vid 36 mån).

GARANTIREPARATION

Skulle du råka ut för problem med din bil under leasingtiden, måste du anlita en auktoriserad FAW-verkstad.


Vid behov av ersättningsbil kontakta assistans.

GARANTERAT RESTVÄRDE

Efter avtalets slut är det dags att lämna tillbaka bilen.


Den skall lämnas tillbaka till samma återförsäljare som du hämtade bilen hos.


Om du valde hemleverans kommer återförsäljaren hämta bilen på samma plats eller inom samma avstånd som den levererades.


Återförsäljaren ansvarar att kontrollera bilens skick och historik vid återlämningstillfället samt eventuellt debitera för onaturligt slitage.

FÖRSÄKRING

Du ansvarar att bilen är korrekt försäkrad.

Försäkring ingår inte i ditt privatleasingavtal.